Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene – Completări

Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene – Completări

 

Criteriile de eligibilitate în acest program și domeniile de activitate cărora se adresează

 

Criteriile de eligibilitate

 

Programul se adresează afacerilor mici și mijlocii, cu vechime mai mare de un 1 an și care au avut profit în 2019 sau 2018.  În contextul de față numim afaceri mici și mijlocii acele firme care au mai puțin de 250 de angajați și care au raportat o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de milioane de Euro. În plus, aceste companii trebuie să întreprindă activități de producție și/sau de prestari servicii pe care să le vizeze direct această investiție. Din punct de vedere financiar proiectul va fi cofinanțat de către companiile eligibile, motiv pentru care ele trebuie să poată susține minimum 30%  din investiția totală dacă sunt din București și Ilfov sau 15% din investiția totală dacă au sediul în restul țarii.

Toate condițiile împreună cu domeniile de activitate care pot beneficia de aceste granturi le găsiți detaliate mai jos.

 

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

 1.   au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2.  au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 3.  se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4.  realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 5.  dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 6.  se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
 7.  nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 8.  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro;

 

Domenii de activitate eligibile:

 

 1.  industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2.  industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3.  energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4.  construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5.  servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6.  servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7.  servicii de reparații și întreținere;
 8.  turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9.  confecții metalice/lemn/mobilier;
 10.  confecții textile/pielărie;
 11.  industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12.  industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13.  servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 14.  servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15.  comerț.

 

Mai multe detalii legislative despre acest subiect pot fi găsite în documentul de mai jos:

 

Vezi Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020

 

 

Vă recomandăm și primul articol publicat pe această temă, precum și infograficul dedicat programului.

 

Vezi infograficul despre Programul de finanţare al IMM-urilor în contextul crizei COVID-19

 

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!
+40 256 201 278
distributie@lasting.ro

 

Contactează-ne

No Comments

Post a Comment

Contact