Comunicat presă: LASTING System lansează un parteneriat de distribuție a soluțiilor Axtel Headsets

Comunicat presă: LASTING System lansează un parteneriat de distribuție a soluțiilor Axtel Headsets

Timișoara, 31 ianuarie 2019 – LASTING System a încheiat un acord de parteneriat cu Axtel Headsets, producătorul global de căști audio profesionale, echipamente şi soluții pe zona Comunicațiilor Unificate, dedicate în principal necesităților profesioniștilor (birouri, call center-uri).

Axtel Headsets, cu sediul principal si facilitati de producție în Polonia, este o marcă populară în Europa și în întreaga lume prin durabilitatea și calitatea soluțiilor oferite. Fiabilitatea în utilizarea zilnică caracterizează căștile Axtel, utilizate intensiv în birouri, în call center-uri și în centrele mari de outsourcing. Prezentă pe piață din 2004 și extinzându-și progresiv parteneriatele globale pentru a acoperi zone noi, Axtel Headsets vine cu produse compatibile cu o gamă largă de branduri din zona Comunicațiilor Unificate.

Colaborarea cu Axtel Headsets ne permite să extindem oferta LASTING System, astfel încât să putem oferi clienților noștri soluții complete și performante de comunicare, dovedite a fi cea mai bună combinație atât prin renumele furnizorilor, prin compatibilitatea testată a componentelor, cât și prin utilizarea lor de succes la nivel global de către firme al căror obiect de activitate implică comunicații telefonice și digitale intensive”,
– a declarat Nicoleta Ardeleanu, LASTING System

Despre Axtel Headsets

Axtel Headsets este un producător global de căști audio profesionale, echipamente și soluții pe zona Comunicațiilor Unificate, dedicate în principal necesităților profesioniștilor (birouri, call center-uri). În proiectarea produselor noastre, așteptările și nevoile utilizatorilor sunt prioritare, deoarece suntem dedicați creării de produse ce sprijină activitățile clienților noștri.
În baza progreselor înregistrate de tehnologia sunetului, ne concentrăm pe a facilita naturalețea în conversațiile prin căști. În acest scop, facem tot ce ne stă în putință nu numai să urmăm tendințele de pe piață, ci și pentru a depăși standardele de calitate globale specifice căștilor pentru profesioniști. Toate acestea pentru că scopul nostru principal este de a crea produse care să aducă plus valoare afacerilor clienților noștri.
Pentru Axtel, calitatea sunetului, fiabilitatea și confortul maxim al utilizării sunt principalele caracteristici ale unui set de căști perfecte. Având în vedere acest lucru, am creat un portofoliu bogat de produse pentru mediul de afaceri, cu care am câștigat încrederea clienților din întreaga lume.

Despre LASTING System

LASTING System, parte a Grupului LASTING, este una dintre cele mai mari companii de IT din România cu acționariat 100% romanesc, având o prezență de peste 21 de ani în zona de afaceri B2B. Elementele solide și valorile de business LASTING au permis dezvoltarea de parteneriate strategice, încheiate cu producători de top la nivel mondial, cât și acoperirea întregului teritoriu al României printr-o rețea de parteneri, extinsă la ora actuală și la nivel regional (Balcani).Direcțiile de business curente LASTING System constă în distribuția cu valoare adăugată de componente de infrastructură IT pe zonele de critical computing, stocare consolidată, comunicații, soluții de supraveghere High-Definition, soluții de backup power, cât și oferirea de servicii tehnice și profesionale conexe acestor soluții.
Serviciile oferite de compania noastră au în vedere și proiecte hardware care răspund unor cerințe complexe, incluzând servere performante, sisteme de stocare de ultimă generație sau centre de date digitale.

***

Press Release: LASTING System launches a distribution partnership with Axtel Headsets

Timişoara, January 31, 2019 – LASTING System has signed a partnership agreement with Axtel Headsets, global vendor of professional headsets and communication solutions dedicated to Call Centers and office industry.

Axtel Headsets, headquartered and having production facilities in Poland, is a popular brand in Europe and around the world through the durability and quality of its solutions. Reliability in daily use characterizes the Axtel headsets, intensively used in offices, call centers and large BPO centers. On the market since 2004 and progressively expanding its global partnerships to cover new areas, Axtel Headsets comes with products that are compatible with a wide range of Unified Communications devices and brands.

The collaboration with Axtel Headsets allows us to expand the LASTING System portfolio of solutions, so that we can provide our customers with complete and powerful communication solutions, proven to be the best, due to the quality of the vendors’ names, to the the tested compatibility of their components, as well as due to the global validation coming from companies whose businesses involve intensive telecom and digital communications activities”,

– states Mrs. Nicoleta Ardeleanu, LASTING System

About Axtel Headsets

Axtel Headsets is a global vendor of professional headsets and communication solutions dedicated to Call Centers and office industry. When designing our products, we focus on expectations and needs of users, as we aim to create the products that facilitate the work of our Clients.
Taking advantage of development in sound technology, we focus on bringing more naturalness to the conversation with the headset. With this aim in mind, we make our best not only to follow the trends on the market, but also to go beyond global quality standards of professional headsets. We do it all, as our main goal is to create products that bring added value to our customers’ business.
For Axtel, sound quality, reliability and maximum comfort of use are the main features of a perfectly designed headset. Having that in mind, we have created a rich product portfolio for business, gaining customers’ trust worldwide.

About LASTING System

LASTING System, part of the LASTING Group, is one of the largest IT companies in Romania with 100% Romanian shareholding, having an over 22 years’ presence in the B2B business area. The company’s solid market position and the LASTING business values have allowed the development of strategic partnerships with top global producers and enabled the coverage of the whole territory of Romania through a network of local partners, currently extended to regional (Balkans) partnerships.
LASTING System specializes in the value-added distribution (VAD) of IT infrastructure components with a strong focus on the areas of critical computing, consolidated storage, unified communications, high-definition surveillance solutions, backup power solutions, as well as in the provision of related technical and professional services for all of the above.
The company also provides for sophisticated hardware projects that meet multiple requirements, including high-performance servers, state-of-the-art storage systems or digital data centers.

No Comments

Post a Comment

Contact