LASTING aduce portofoliul HERTA în România

LASTING aduce portofoliul HERTA în România

Distribuitorul român cu valoare adăugată devine unul dintre partenerii globali de top ai companiei HERTA

 

 

În portofoliul companiei românești de top, LASTING System, a fost adăugat la începutul lunii martie un nou partener strategic – Herta – o companie spaniolă specializată în soluții de recunoaștere facială construite în jurul celor mai avansate tehnologii din domeniu și premiată la nivel global pt realizările sale. Astfel, portofoliul companiei spaniole este de acum disponibil și în România, prin intermediul LASTING System.

Printre serviciile oferite de Herta oferim recunoaștere facială pentru supraveghere video, investigație facială (forensic analysis), și analiză demografică. Astfel de tehnologii au utilizări multiple în domenii precum securitatea infractucturilor critice și controlul accesului în zone restricționate, acces în locații protejate, recunoașterea indivizilor în spații aglomerate dar și în aplicații destinate marketingului targetat. Toate aceste noutăți vor fi disponibile în România prin intermediul LASTING System.

 

“Sunt foarte multe domenii în care soluțiile Herta sunt aplicabile, tocmai de aceea cred foarte mult în acest parteneriat. Mergând în detaliu în direcția securității, îmi vin în minte domeniul serviciilor guvernamentale, finanțele și transporturile, dar și evenimente, sporturi, jocuri sau comerț. Detecția facială a individului este unul dintre cele mai în vogă subiecte din domeniul tehnologiei și iată că putem dezvolta proiecte la cel mai înalt nivel, chiar aici, în România.” - Octavian Vlad - Business Development Manager - LASTING System

 

“Voi orchestra toate activitățile de bun venit pentru LASTING precum și startul cooperării, pentru a mă asigura că au toate facilitățile pentru a obține rezultate bune pe parcursul colaborării dintre noi. Voi fi responsabil pentru susținerea operațiunilor dintre LASTING și HERTA.” - Tanika Morjaria - Global Partner Success Manager - HERTA

 

Herta și LASTING au dezvoltat parteneriatul bazându-se pe poziționarea puternică a LASTING pe piața românească.  Ca și parte din acest parteneriat, LASTING și HERTA vor organiza împreună un webinar live în data de 9 Iulie în care vor expune formal oferta companiei spaniole către partenerii LASTING.

Grupul LASTING este unul cu tradiție în spațiul tehnologiilor de business din România, având o activitate de peste 20 de ani și un portofoliu variat de produse, soluții și servicii cu valoare adăugată care acoperă multiple verticale de afaceri. Cu sediul în Timișoara și București, Grupul Lasting are în componență trei mari divizii de business, precum și un departament dedicat pe segmentul cercetare-dezvoltare (R&D) care lucrează la produse proprii în zona de aplicații mobile și internetul viitorului (IoT).

Herta este un lider global în dezvoltarea de soluții de recunoaștere facială de ultimă oră. Originară din Barcelona, Spania, cu birouri în Madrid, Los Angeles, Dubai, Montevideo, Mexico City și Singapore, Herta este o companie care oferă soluții de supraveghere video, de control al accesului și de marketing rapide, exacte și robuste, orientate către clienți finali. Proiectele internaționale includ siguranța orașelor (safe-city), aeroporturi, stații de tren și metrou, închisori, bănci, cazinouri, stadioane, centre comerciale de tip mall, aplicații militare, ale poliției, și de investigație și detecție facială a individului (forensic) . Herta are parteneri în 50 de țări și peste 250 de integratori certificați.

-English version-

LASTING brings HERTA portfolio to Romania

The Romanian value-added distributor becomes one of Herta’s top global partners

 

The top Romanian company, LASTING, added a new strategic partner to its portfolio at the beginning of March – Herta – a Spanish company specialized in facial recognition security solutions developed with the most advanced technologies in the field and awarded globally for its achievements. From now, Herta’s portfolio of solutions is available through LASTING in Romania.

 

Among the services offered by Herta, we offer facial recognition for video surveillance, forensic analysis and demographic analysis. Such technologies have multiple uses in areas such as the security of critical infrastuctures,, access control in restricted locations, recognition of individuals in crowded spaces as well as applications for targeted marketing. All these novelties will be available in Romania through LASTING.

 

“There are many areas where Herta solutions are applicable, and that makes me believe in this partnership very much. Going into depth in the direction of security, I think about government services, finance and transport, but also events, sports, games or retail. The face detection of the individual is one of the most trending topics of technology and here we are, able to develop projects at the highest level, right here, in Romania.” - Octavian Vlad - Business Development Manager - LASTING

 

“I will be orchestrating your ongoing enabling and onboarding activities, to ensure that you are fully facilitated to sustain good results as we move forward with a collaboration between ourselves. I will be responsible for maintaining streamlined operations between LASTING System and Herta.” - Tanika Morjaria - Global Partner Success Manager - HERTA

 

Herta and LASTING have developed this partnership based on the understanding of LASTING’s strong positioning in the Romanian market. As part of this partnership, LASTING and HERTA will launch a joint live webinar on July 9th to formally introduce their channel to the Spanish company’s offering.

 

The LASTING group is one with tradition in the business technology space in Romania, having an activity of over 20 years and a varied portfolio of value-added products, solutions and services that cover multiple business verticals. Headquartered in Timisoara and Bucharest, Lasting Group has three major business divisions, as well as a dedicated R&D department working on its own products in the area of ​​mobile applications and the Internet of the Future (IoT).

 

Herta is a world leader in the development of cutting-edge facial recognition solutions. Based in Barcelona, Spain, – with offices in Madrid, Los Angeles, Dubai, Montevideo, Mexico City and Singapore -, the company offers fast, accurate, robust, end-customer oriented solutions for video surveillance, access control, and marketing requirements. International projects include safe-cities, airports, train and metro stations, prisons, banks, casinos, sports stadiums, shopping malls, military, police and forensic applications. Herta has partners in 50 countries and more than 250 certified integrators.

No Comments

Post a Comment

Contact