LASTING System devine distribuitor pe România al soluţiilor Dahua/LASTING System becomes value-added distributor (VAD) of the Dahua solutions in Romania

LASTING System devine distribuitor pe România al soluţiilor Dahua/LASTING System becomes value-added distributor (VAD) of the Dahua solutions in Romania

Timişoara, 4 iulie 2019 – LASTING System şi-a adăugat în portofoliu parteneriatul cu brandul Dahua. Compania Dahua Technology are sediul în Hangzhou, China şi este specializată în furnizarea de soluții smart IoT, soluții de supraveghere video și servicii inteligente, video-centrice, destinate integrării în platforme IoT specifice unor sisteme precum orașul inteligent (smart city), sau casa inteligentă (smart house).

Prin parteneriatul cu Dahua punem acum la dispoziția clienților noștri de pe piața din România o serie de noi soluții inovatoare end-to-end, care deservesc o zonă tehnologică de interes imediat, cu o considerabilă concentrare de entități de business implicate. Sistemele smart IoT sunt în stadiul incipient la nivel local/naţional, iar soluțiile Dahua, aflate în continuă evoluție, sunt un răspuns la oportunitățile emergente din domeniu – pe care acum îl oferim în cadrul portofoliului nostru” – a declarat dl. Octavian Vlad, Business Development Manager, LASTING System

Despre Dahua

Dahua este o companie furnizoare de soluții IoT smart, precum şi furnizor de servicii inteligente, centrate pe zona video. În baza inovațiilor tehnologice proprii, tehnologia Dahua se materializează sub formă de soluții, sisteme și servicii de securitate end-to-end capabile de a aduce un real element de plus valoare pentru activitățile din centrele urbane, pentru managementul corporativ și consumatorii de pretutindeni.

Cu peste 16.000 de angajați și peste 50% din aceștia implicați în cercetare și dezvoltare (R&D), soluțiile, produsele și serviciile Dahua sunt folosite în peste 180 de țări din diverse regiuni. De la lansarea în 2002 a primului DVR încorporat cu 8 canale din industrie – dezvoltat în regie proprie, Dahua Technology s-a dedicat inovării tehnologice, sporindu-și în mod constant investițiile în R&D (aproximativ 10% din veniturile sale anuale din vânzări sunt direcționate către zona de cercetare și dezvoltare). Compania continuă să exploreze oportunități emergente bazate pe tehnologiile video IoT și are deja divizii dedicate domeniilor de imagistică optică, sistemelor de videoconferințe, dronelor de uz profesional, plăcuțelor de înmatriculare electronice, tehnologiilor RFID și roboticii etc.

Despre LASTING System

LASTING System, parte a Grupului LASTING, este una dintre cele mai mari companii de IT din România cu acționariat 100% romanesc, având o prezență de peste 21 de ani în zona de afaceri B2B. Elementele solide și valorile de business LASTING au permis dezvoltarea de parteneriate strategice, încheiate cu producători de top la nivel mondial, cât și acoperirea întregului teritoriu al României printr-o rețea de parteneri, extinsă la ora actuală și la nivel regional (Balcani).

Direcțiile de business curente LASTING System constă în distribuția cu valoare adăugată de componente de infrastructură IT pe zonele de critical computing, stocare consolidată, comunicații, soluții de supraveghere High-Definition, soluții de backup power, cât și oferirea de servicii tehnice și profesionale conexe acestor soluții.

Serviciile oferite de compania noastră au în vedere și proiecte hardware care răspund unor cerințe complexe, incluzând servere performante, sisteme de stocare de ultimă generație sau centre de date digitale.

***

LASTING System becomes value-added distributor (VAD) of the Dahua solutions in Romania

Timisoara, July 4th, 2019 – LASTING System adds to its portfolio the partnership with the Dahua brand. Dahua Technology is a global company headquartered in Hangzhou, China, which specializes in providing smart IoT solutions, video surveillance solutions and intelligent, video-centric services designed for a seamless integration into IoT platforms, such as the ones specific to smart cities or smart homes.

“Through our partnership with Dahua, we now offer to our customers on the Romanian market a series of innovative end-to-end solutions that serve a technological area of ​​immediate interest, which features a considerable concentration of involved business entities. Smart IoT systems are at an early stage at the local/national level, and Dahua’s ever-evolving solutions come as a response to this area of emerging opportunities in the industry – and we are glad to be able to count them as part of our portfolio”, stated Mr. Octavian Vlad, Business Development Manager at LASTING System

About Dahua

Dahua Technology is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider. Based on technological innovations, Dahua Technology offers end-to-end security solutions, systems, and services to create values for city operations, corporate management, and consumers.

With more than 16,000 employees and over 50% engaged in R&D, Dahua solutions, products, and services are applied in over 180 countries and regions. Since the launch of the industry’s first self-developed 8-channel embedded DVR in 2002, Dahua Technology has devoted itself to technological innovation and been continually increasing its investment in R&D, putting around 10% of its annual sales revenue into R&D. The company continues to explore emerging opportunities based on video IoT technologies and has already established business in machine vision, video conferencing systems, professional drones, electronic license plates, RFID, and robotics etc.

About LASTING System

LASTING System, part of the LASTING Group, is one of the largest IT companies in Romania with 100% Romanian shareholding, having an over 22 years’ presence in the B2B business area. The company’s solid market position and the LASTING business values have allowed the development of strategic partnerships with top global producers and enabled the coverage of the whole territory of Romania through a network of local partners, currently extended to regional (Balkans) partnerships.

LASTING System specializes in the value-added distribution (VAD) of IT infrastructure components with a strong focus on the areas of critical computing, consolidated storage, unified communications, high-definition surveillance solutions, backup power solutions, as well as in the provision of related technical and professional services for all of the above.

The company also provides for sophisticated hardware projects that meet multiple requirements, including high-performance servers, state-of-the-art storage systems or digital data centers.

No Comments

Post a Comment

Contact