Ziarul Financiar: Afacerile distribuitorului Lasting System din Timişoara au crescut cu 19%, compania înregistrând în 2017 o cifră de afaceri de 139 mil. lei.

LASTING System Ziarul Financiar

Ziarul Financiar: Afacerile distribuitorului Lasting System din Timişoara au crescut cu 19%, compania înregistrând în 2017 o cifră de afaceri de 139 mil. lei.

 

Mulțumim tuturor partenerilor și clienților LASTING System pentru încrederea și sprijinul oferite, cât și pentru contribuția la acest rezultat!

 

LASTING System este distribuitor IT cu model de business hibrid ce combină distribuția de volum cu zona de distribuție cu valoare adăugată (value-added distribution – VAD), având ca principal vector de creștere dezvoltarea componentei VAD.

În calitate de distribuitor cu valoare adăugată, LASTING System gestionează un portofoliu complex, activând în cadrul segmentului B2B al pieței de IT din România și din regiunea SEE (Europa de Sud-Est). Compania oferă produse, soluții & servicii în zona de critical computing, stocare consolidată & replicarea datelor, comunicații unificate, networking, power back-up, precum și supraveghere video high-definition și securitate IT.

“Pe lângă soluțiile și serviciile deja menționate, ne orientăm spre dezvoltarea și promovarea unui hub de competențe IT pentru partenerii noștri de business. Prin intermediul acestui hub adăugăm soluțiilor marca LASTING și ariile de competențe în care excelează partenerii noștri, livrate la un nivel calitativ și de colaborare foarte bun. Rezultatul este că avem posibilitatea să oferim clienților o gamă și mai variată de competențe, de soluții & servicii, totul sub sloganul together we can do more”- a declarat Mircea Sîrbu, Director Distribuție – LASTING System

LASTING System face parte din Grupul LASTING, și a fost selectată în 2017 ca fiind una dintre cele 15 cele mai valoroase companii românești în cadrul proiectului „Made in Romania” – liga celor 15 companii pentru creșterea economiei românești, inițiat de Bursa de Valori București (BVB).

Grupul LASTING este o entitate cu prezență puternică pe piața IT din Romania, precum si una dintre cele mai mari companii de IT locale cu acționariat 100% românesc, având o experiență de peste 22 de ani în zona de afaceri IT B2B. Principalele direcții de afaceri (distribuție IT cu valoare adăugată – VAD, soluții și servicii de infrastructură IT, soluții de software pentru afaceri, soluții software la comandă, software outsourcing și R&D), sunt împărțite între companiile componente: LASTING System, Sphinx IT, LASTING Software şi Intuitive Software.

 

Distribuitorul Lasting System din Timişoara a crescut cu 19%, la 139 milioane de lei

(sursa – Ziarul Financiar Corporate)

“Compania Lasting System din Timișoara, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de distribuție IT&C, a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 138,5 mil. lei (30,3 mil. euro), în creștere cu 18,8% față de anul precedent.

Profitul net al companiei a urcat și mai rapid, cu 39,2%, la 2,1 mil. lei (0,46 mil. euro), corespondent unei marje de câștig net de 1,53% din venituri. Datoriile totale ale companiei la data de 31 decembrie 2017 se ridicau la 36,6 milioane de lei (8 mil. euro), în creștere cu 35,7% față de anul 2016. Numărul mediu de angajați ai companiei a scăzut cu 9 persoane, la 68, conform datelor disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice”.

Articolul poate fi accesat și citit în întregime AICI.
De asemenea, a fost publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 26.06.2018

 

***

 

Ziarul Financiar: The business of the LASTING System distributor from Timisoara increased by 19%, the company registering a turnover of 139 million lei in 2017

We take this opportunity to thank all the LASTING System partners and customers for placing their confidence in us, as well as for their support and contribution to this result!

 

LASTING System is an IT distributor with a hybrid business model that combines volume distribution with value-added distribution (VAD), the company’s main growth vector being the development of its VAD component.

As a value-added (VAD) distributor, LASTING System manages a complex portfolio, working within the B2B segment of the IT market in Romania and the SEE region (Southeastern Europe). The company provides products, solutions & services in the areas of critical computing, consolidated storage & data replication, unified communications, networking, power back-up, high-definition video surveillance and IT security.

“In addition to these solutions and services, we are focusing on developing and promoting an IT skills hub for our business partners. Through this hub, we add to the LASTING solutions those areas of competence in which our partners excel, all being delivered in a high quality and an excellent collaborative level. The result is that we are able to offer a diverse range of skills, solutions and services to our clients, all under the slogan Together we can do More”- said Mr. Mircea Sirbu, Director of Distribution – LASTING System.

LASTING System is part of the LASTING Group, and in 2017 it was selected as one of the 15 most valuable companies in the “Made in Romania: the league of 15 companies for the growth of the Romanian economy” project, initiated by the Bucharest Stock exchange (BVB).

The LASTING Group is a powerful presence on the Romanian IT market, as well as one of the largest IT companies in Romania with 100% Romanian shareholding, having a permanence and expertise of 22+ years in the B2B business area. The main lines of business (IT infrastructure VAD, IT infrastructure solutions & services, business software solutions, custom-developed software, software outsourcing and R&D), are divided between the companies included in the Group: LASTING System, Sphinx IT, LASTING Software and Intuitive Software.

 

The Lasting System Distributor from Timisoara registered a growth rate of 19%, having a 139 million lei turnover

(source – Ziarul Financiar Corporate)

“The Lasting System Company from Timisoara, one of the largest players on the IT & C distribution market, registered a turnover of 138.5 million lei (30.3 million euros) in 2017, an increase of 18.8% compared to the previous year.
Net profit rose 39.2% to 2.1 million lei (0.46 million euros), corresponding to a net gain of 1.53% of revenues. The total debts of the company at 31 December 2017 amounted to 36.6 million lei (8 million euros), up 35.7% as compared to 2016. The average number of employees of the company decreased by 9 persons, to 68, according to the data available on the website of the Ministry of Public Finance”.

The source article in Romanian can be accessed in full HERE.
The article was also featured in the printed edition of Ziarul Financiar, dating 26.06.2018

No Comments

Post a Comment

Contact